• Okręg I - Pozycja 2

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Zbigniew Roman De-Mezer

    Okręg I

    Pozycja 2

Zbigniew Roman De-Mezer 53 lata, urodziłem się w Suwałkach i nadal jestem zakochany w tym mieście.

Byłem nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 4 w Suwałkach, potem jej dyrektorem i wicedyrektorem. Od zawsze związany jestem zawodowo z oświatą – zarówno pracując w Urzędzie Miasta w Suwałkach, jak i kierując Oddziałem w Suwałkach Podlaskiego Kuratorium Oświaty. Od kilkunastu lat zajmuję się doskonaleniem nauczycieli – pracowałem w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, obecnie w Suwalskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Dodatkowo pracowałem na uczelniach wyższych (Mazurska Wszechnica w Olecku, Wyższa Szkoła Społeczno–Ekonomiczna w Gdańsku)

Prywatnie – szczęśliwy ojciec córki i syna. Żona też nauczycielka…

Od zawsze społecznik – już w Liceum Ekonomicznym udzielałem się w samorządzie szkolnym, bibliotece szkolnej i w Ludowych Zespołach Sportowych, a także byłem kapitanem szkolnej drużyny siatkówki.

Przez kilka lat byłem Prezesem Suwalskiego Klubu Miłośników Fantastyki, jak również przez dwa lata społecznie trenerem badmintona i tenisa stołowego. Po rozpoczęciu pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach prowadziłem Samorząd Uczniowski.

W latach 1994 – 1998 oraz 1998 – 2002 radnym Rady Miejskiej w Suwałkach – Przewodniczącym Komisji Oświaty i Wychowania, członkiem Komisji Porządku Publicznego.

Jednocześnie byłem członkiem Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Suwałkach.

W latach 2010 – 2014 i 2014 – 2018 ponownie zostałem radnym Rady Miejskiej w Suwałkach – Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Finansowej oraz Przewodniczącym Komisji Statutowej w obu kadencjach.

Przez cztery lata miałem przyjemność kierować ośmioosobowym Klubem radnych „Łączą nas Suwałki”

W latach 2014 – 2018 aktywnie pracowałem w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także uczestniczyłem w pracach Związku Miasta Polskich jako członek Komisji Edukacji.

W latach 2014 – 2018 Przewodniczę Okręgowej Komisji Rewizyjnej Województwa Podlaskiego i jestem członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W latach 2011 – 2017 byłem w Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej nr 4 w Suwałkach (w tym czasie na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i uczniów zostało szkole nadane imię – ks. Aleksandra Kazimierza Hamerszmita) – wybierano mnie sześciokrotnie na jej Przewodniczącego.

Udało się zrealizować wiele mniejszych i większych spraw, opracować i zrealizować kilkanaście projektów, a także wdrożyć blisko 20 programów. Dzięki współpracy z wieloma ludźmi spektrum obszarów była naprawdę duża.

W wolnych chwilach uwielbiam czytać. Mamy w domu pokaźną biblioteczkę, więc na brak lektur nie narzekamy. Jednocześnie dwa razy w tygodniu gram w siatkówkę, od czasu do czasu w tenisa stołowego i badmintona – a zimą z przyjaciółmi w brydża. Bardzo lubimy także turystykę – zawsze z wielką niecierpliwością oczekujemy na urlop, żeby zobaczyć piękne miejsca i poznać nowych ludzi.