• Okręg I - Pozycja 5

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Kamil Klimek

    Okręg I

    Pozycja 5

80px facebook logo square

Kierownik działu sportu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Mąż i tata. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa UwB. Wiceprzewodniczący Kolegium Sędziów Podlaskiego Związku Piłki Nożnej. Autor wielu projektów sportowych. Pod hasłem #RozbieganeSuwałki zachęca suwalczan do uprawiania sportu.