• Okręg I - Pozycja 7

  Kandydat do rady
  Miasta Suwałki

  Andrzej Łapiński

  Okręg I

  Pozycja 7

Andrzej Łapiński (bezpartyjny) – rodowity Suwalczanin i wieloletni nauczyciel. Ukończył studia wyższe magisterskie w Warszawie oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania w Olsztynie

Ojciec dwójki dzieci, szczęśliwy dziadek: Mateusza, Bartusia oraz dwóch bliźniaków Maksymiliana i Mikołaja. Wieloletni działacz SSM. Zapalony sportowiec, wychowawca dzieci i młodzieży, działacz społeczny szkolnego związku sportowego.

W Radzie Miejskiej chciałbym:

 • kontynuować i bronić dobrej polityki rozwoju Suwałk,
 • zadbać o poprawę infrastruktury (głównie na osiedlach domów jednorodzinnych) – budowę i poprawę stanu dróg, a w szczególności chodników.
 • przywrócić opiekę medyczną w szkołach i przedszkolach,
 • przywrócić połączenie kolejowe z innymi miastami
 • rozszerzyć dostęp emerytom i rencistom możliwość korzystania z obiektów miejskich (baseny, hale sportowe, spektakle teatralne) poprzez wprowadzenie dnia seniora,
 • zwiększyć fundusze na zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży co umożliwi rozwijanie zainteresowań i bezpieczeństwo.

Proszę o poparcie mojej kandydatury. Myślę, że wspólnie zrobimy więcej.