• Okręg II - Pozycja 2

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Stanisław Kulikowski

    Okręg II

    Pozycja 2

Dlaczego chcę być radnym?

Najprościej będzie powiedzieć, że mam niezbędną wiedzę, doświadczenie i przekonanie, że potrafię dobrze pracować na rzecz naszego miasta.

W Suwałkach jestem od 41. lat. Znam to miasto i potrzeby jego mieszkańców również i dlatego, że przez większość tych lat byłem dziennikarzem, co wymaga szczególnej dociekliwości. Nieco starsi czytelnicy pamiętają moje teksty publikowane na łamach gazet regionalnych; felietony, reportaże i teksty publicystyczne drukowałem w „Krajobrazach”, „Gazecie Współczesnej”, „Kurierze Porannym”. Na szersze dziennikarskie wody wypłynąłem biorąc udział w ogólnopolskich konkursach reporterskich; zdobywane tam nagrody i wyróżnienia pozwoliły mi zaistnieć na łamach najpoważniejszych pism, z „Polityką” „Ekspresem Reporterów” na czele. Ostanie kilkanaście lat to praca w Tygodniku i DwuTygodniku Suwalskim. Tu dzieliłem się z Wami swoimi spostrzeżeniami w felietonach, w których starałem się oglądać naszą rzeczywistość „Chłodnym okiem”.

Największym i najmocniejszym dziennikarskim doświadczeniem było zbieranie materiałów do książki poświeconej tzw. Obławie Augustowskiej pt. „Nie tylko Katyń”.

Mam za sobą lata pracy w samorządzie. Byłem m.in. przewodniczącym Komisji Oświaty, przewodniczyłem klubowi radnych związanych z śp. prezydentem Józefem Gajewskim i prezydentem Czesławem Renkiewiczem, którego i dziś wspieram, bo to dobry gospodarz naszego miasta. Teraz przewodniczę Komisji Kultury, Sportu i Turystyki. Deklaruję, że - jeśli będzie mi dane – w tej kadencji sprawy ludzi kultury będą mi najbliższe. Jest pilna potrzeba, by zwiększyć nakłady na tę sferę, bowiem to ludzie kultury budują pozycję naszego miasta.

Za swój największy sukces w minionej kadencji uważam pracę w Społecznym Komitecie Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk. Członkowie tego komitetu, ludzie często wybitni i niezwykle dla miasta zasłużeni, wybrali mnie na przewodniczącego tegoż Komitetu. Nie szczędziłem sił i energii, by cała Polska dowiedziała się, jak bardzo Suwałki obwodnicy potrzebują. Wspólnie z tysiącami Suwalczan przeprowadziliśmy trzy blokady miasta; każda z nich odbiła się szerokim w centralnych mediach, reportaże o suwalskich blokadach pojawiły się w TVP, TVN i Polsacie.

Dziś obwodnica jest faktem. Przed nami kolejne zadanie: walka o sensowne kolejowe połączenie Suwałk ze światem. Razem damy radę!

Stanisław Kulikowski