• Okręg II - Pozycja 4

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Jadwiga Olbryś

    Okręg II

    Pozycja 4

Urodziłam się w Suwałkach. Do momentu rozpoczęcia pracy zawodowej mieszkałam w gminie Krasnopol.

Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Urzędzie Miejskim w Suwałkach. Podczas 38 lat pracy w samorządzie suwalskim poznałam problemy różnych środowisk, ponieważ zakres realizowanych zadań dotyczył wielu obszarów życia społeczno-gospodarczego Suwałk (handlu, drobnej wytwórczości, zdrowia, pomocy społecznej, współpracy z zagranicą, promocji, kultury, turystyki, oświaty a przez ostatnie 20 lat głównie kultury fizycznej). W pracy zawodowej ogromną wagę przywiązywałam do bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami Suwałk, w szczególności z członkami organizacji pozarządowych, rodzicami zawodników/uczniów oraz nauczycielami, a także przedstawicielami związków sportowych. Dzięki tego typu relacjom zostały wypracowane nowatorskie rozwiązania w obszarze kultury fizycznej (system nagród, stypendiów, finansowania zadań, itp.), które były sukcesywnie wprowadzane w Suwałkach przez władze miasta od 1980 roku. Pomysły te były powielane przez inne samorządy w kraju. Za działania na rzecz rozwoju sportu, w tym dzieci i młodzieży otrzymałam wiele podziękowań, odznaczeń i wyróżnień (PZBad. – Brązowa Odznaka za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Badmintona – 1994 r., Odznaka za Zasługi dla Województwa Suwalskiego – Prezydium WRN – 1989 r. i Zarząd Województwa Suwalskiego – 1997 r., Honorowa Odznaka Zasłużony dla Polskiego Związku Diabetyków – 1996 r., Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent RP – 2003 r., Odznaka Zasłużonego Działacza LZS – 2006 r., Srebrna Odznaka ZG PTTK „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży” – 2007 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej – MEN – 2010 r., Srebrny Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” – ZG LOK – 2010 r., Srebrna Odznaka Honorowa PZM – 2011 r., MSiT – Brązowa Odznaka za Zasługi dla Sportu – 2013 r., Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego – 2013 r., Medal Okolicznościowy 80-lecie PZPS – 2015 r., Srebrna Odznaka Honorowa PZLA – 2016 r., Odznaka „Zasłużony” dla Suwalskiego Klubu Sportowego Wigry – 2017 r., Złoty Medal za Długoletnią Służbę – Prezydent RP – 2017 r.,). Szczególnym sentymentem darzę te, które otrzymałam bezpośrednio od klubów i stowarzyszeń, bądź na ich wniosek od polskich związków i federacji.

um.suwalki.pl/odznaczenia-za-dlugoletnia-sluzbe

Poza pracą zawodową angażowałam się w działalność różnych stowarzyszeń (w tym Oddziału PTTK w Suwałkach do 2012 roku). Aktualnie jestem członkiem władz dwóch stowarzyszeń: Stowarzyszenia Spełniona Nadzieja (działającego na rzecz dzieci i rodzin ze schorzeniami nowotworowymi).

spelnionanadzieja.pl.tl

facebook.com/StowarzyszenieSpelnionaNadzieja

oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Suwalszczyzny (ukierunkowanego między innymi na wzmacnianie więzi suwalczan z „małą ojczyzną” i pielęgnowanie jej tradycji, upowszechnianie wiedzy o przeszłości Suwałk i Suwalszczyzny, a także działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego). http://www.sps.pogodnesuwalki.pl/

Zakończyłam pracę zawodową w lipcu bieżącego roku, a swoje doświadczenie i wiedzę chcę nadal aktywnie wykorzystywać włączając się w działania na rzecz suwalczan, rozwoju Suwałk i suwalskiego sportu.

http://www.suwalki24.pl/article/1,ratusz-tez-szuka-pracownikow-honorata-rudnik-jadwiga-olbrys-i-elzbieta-giedrojc-sa-juz-emerytkami

Moje hobby to działka – „zaczynam od zera”. Sprawiłam sobie prezent kupując działkę przed odejściem na emeryturę.

Dotychczas, chyba z uwagi na ciągły pospiech, głównym środkiem lokomocji był samochód kupiony przez męża. Uwielbiam jazdę samochodem, ale od sierpnia jestem posiadaczką czerwonego jednośladu. Spełniło się moje kolejne marzenie.Mogę być szczęśliwą i aktywną babcią, dbającą o ekologię.

Wolne chwile, jeśli je tylko wygospodaruję, poświęcam na dobrą książkę.

Od czasu do czasu wyruszam w dalszą podróż.