• Okręg II - Pozycja 6

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Barbara Wierzbowska-Lebiediew

    Okręg II

    Pozycja 6

Nazywam się Barbara Wierzbowska-Lebiediew. Z zawodu jestem oligofrenopedagogiem, logopedą i certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Od 35 lat pracuję z osobami niepełnosprawnymi, gównie z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu.

W 2009 roku, w odpowiedzi na potrzeby rodziców, założyłam Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów, którego jestem prezesem. Głównym zadaniem Stowarzyszenia było założenie i prowadzenie Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” oraz Niepublicznego Terapeutycznego Gimnazjum „Prolog”. W chwili obecnej jestem w trakcie zakładania Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla absolwentów gimnazjum. Szkoły przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu oraz z innymi specyficznymi problemami w uczeniu się i uzupełniają ofertę edukacyjno – terapeutyczną miasta. Fundusze na założenie obu szkół, we współpracy z innymi osobami, pozyskałam od sponsorów oraz prowadząc akcje społeczne. Rodzice uczniów nie ponoszą żadnych opłat. W chwili obecnej pobiera w nich naukę ponad 70 uczniów i pracuje ponad 40 osób na umowach o pracę.

Z racji wykonywanego zawodu znam dobrze potrzeby osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin.

Moim marzeniem jest, aby wzorem innych krajów, w Suwałkach powstał dom, w którym niepełnosprawne osoby dorosłe będą mogły prowadzić samodzielne życie pod okiem opiekunów - przyjaciół. Chcę pracować nad tworzeniem dla nich miejsc pracy, aby mogli zarabiać na swoje utrzymanie i mieć satysfakcję ze swojego życia.

Mimo iż w naszym mieście wiele się zmienia na lepsze, potrzeby osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych i ich rodzin nadal nie są w pełni zaspokojone. Dotyczy to małych dzieci oraz osób dorosłych i starszych, które z racji swojej niepełnosprawności skazane są na stałą opiekę ze strony najbliższych. Systemowa organizacja pomocy tym rodzinom pozwoli na podjęcie aktywności zawodowej i społecznej członkom rodzin, a samym beneficjentom umożliwi rozwijające kontakty z innym osobami.

Już niedługo w Suwałkach powstanie oddział żłobkowy dla dzieci niepełnosprawnych, który zaspokoi część potrzeb w tym zakresie.

Z rozmów z osobami niepełnosprawnymi i z ich opiekunami wynika, że konieczne jest utworzenie centrum informacji, w którym otrzymają pełne informacje o dostępnej pomocy społecznej, medycznej, edukacyjnej, terapeutycznej i materialnej a także zorganizowanie łatwiejszego dostępu do specjalistów z różnych dziedzin.

Do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych trafiają dzieci, które nie mają orzeczenia o niepełnosprawności ale ich rozwój odbiega od normy. Przeprowadzenie badań przesiewowych i objęcie tych dzieci odpowiednią terapią zapobiegnie pogłębianiu ich problemów i umożliwi im pobieranie nauki w szkołach masowych. Ważne jest pozyskanie funduszy na te cele oraz wykorzystanie już istniejącego potencjału w postaci wykwalifikowanych terapeutów, odpowiednie ukierunkowanie pracy wolontariatu a przede wszystkim skoordynowanie pracy istniejących w mieście organizacji i stowarzyszeń.

Od 32 lat jestem mężatką. Mąż jest zarządcą nieruchomości. Mam dwoje dorosłych, wykształconych i samodzielnych dzieci. Od niedawna jestem szczęśliwą babcią. Lubię podróże dalekie i bliskie, dobrą książkę, film. Kocham teatr. Od kilku lat występuję na scenie jako członek zespołu Teatru Efemerycznego. Trenuję taniec towarzyski (z małym sukcesem).

Postanowiłam wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych w Komitecie Wyborczym Wyborców „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz” ponieważ doceniam dotychczasowe działania władz miasta w zakresie rozwoju edukacji i polepszenia warunków życia osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i ich rodzin (np. Karta Mieszkańca). Tylko kontynuacja podjętych działań jest gwarantem osiągnięcia pełnego sukcesu. Moje kompetencje, dotychczasowa praca na rzecz tej grupy społecznej oraz doświadczenie zawodowe pozwala mi podjąć skuteczną pracę w tym obszarze działań samorządu. Bądźmy razem – zróbmy więcej!

Będzie to możliwe, gdy zdecydują się Państwo oddać na mnie głos w najbliższych wyborach do Rady Miejskiej w Suwałkach.

 

Łączę wyrazy szacunku
Barbara Wierzbowska-Lebiediew– kandydatka na radną z Okręgu nr 2.