• Okręg III - Pozycja 1

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Andrzej Turowski

    Okręg III

    Pozycja 1

Emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach. Mąż i tata trojga dorosłych dzieci. Bogate doświadczenie samorządowe. Założyciel Salezjańskiej Organizacji Sportowej „SALOS” w Suwałkach, obecnie członek zarządu. Zainteresowania: sport, turystyka.