• Okręg III - Pozycja 3

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Krystyna Gwiazdowska

    Okręg III

    Pozycja 3

Starszy opiekun w Domu Pomocy Społecznej „Kalina”. Żona, mama czworga dzieci i babcia. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół DPS „Kalina”. W pracy pełni też funkcję sekretarza związków zawodowych. Zainteresowania: przyroda i pomoc innym.