• Okręg III - Pozycja 4

  Kandydat do rady
  Miasta Suwałki

  Ignacy Jasionowski

  Okręg III

  Pozycja 4

80px facebook logo square

Szanowni Państwo! 


Pozwólcie Państwo, że się krótko przedstawię oraz zamieszczę kilka zdjęć, prezentujących wizualną cząstkę mojej aktywności zawodowej, życia prywatnego oraz pasji i osobistych zainteresowań.

Mam 55 lat, jestem żonaty, nasz jedyny syn mieszka od kilku lat za granicą. Jestem absolwentem SGGW w Warszawie, najstarszego i największego uniwersytetu przyrodniczego w Polsce. W 1989 roku ukończyłem tam Wydział Leśny, uzyskując tytuł mgr inż. leśnictwa. Po ukończeniu studiów pracowałem w b. Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach, zajmując się leśnictwem oraz pełniłem funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Następnie byłem dyrektorem Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Po reformie administracyjnej kraju zostałem Naczelnikiem Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Suwałkach. Od 2003 roku pracowałem w Białymstoku, pełniąc stanowisko Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a w latach 2008-2011 - Wicemarszałka Województwa Podlaskiego i równocześnie radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Obecnie, od ponad 7 lat, jestem wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach. Szczególnie w ramach pełnienia funkcji Wicemarszałka WP, oprócz działań na rzecz całego województwa podlaskiego, współdecydowałem o finansowaniu i współfinansowaniu najbardziej spektakularnych inwestycji w Suwałkach oraz tych realizowanych w pobliżu Suwałk i pośrednio wpływających na rozwój naszego miasta. Oto niektóre z nich:

 • budowa Aquaparku
 • gruntowna przebudowa kluczowej dla Suwałk ul. Reja
 • budowa Suwalskiego Ośrodka Kultury
 • gruntowny remont stadionu KS "Wigry"
 • generalny remont Muzeum Okręgowego oraz obiektów OsiR
 • wymianę taboru komunikacji miejskiej i remont, z elektroniczną informacją,   przystanków autobusowych
 • dokończenie i oddanie do użytku WOSiR w Szelmencie
 • przygotowanie dokumentacji oraz montaż finansowy gruntownej przebudowy    drogi wojewódzkiej Suwałki-Bakałarzewo
 • zakup nowoczesnych szynobusów
 • oraz inne.

Ponadto w wyżej wymienionych latach latach, współuczestniczyłem również we współfinansowaniu kilkudziesięciu tzw. projektów "miękkich" na terenie miasta Suwałki, realizowanych przez jednostki oświatowe, miejskie spółki komunalne i jednostki organizacyjne Miasta Suwałki oraz organizacje pozarządowe o różnym profilu działalności.

Drodzy Państwo! Moje dotychczasowe doświadczenia zawodowe, w tym praca od prawie 20 lat na stanowiskach kierowniczych, skłoniły mnie do podjęcia decyzji o ubieganie się w najbliższych wyborach o członkostwo w Radzie Miasta w Suwałkach. Chciałbym w ten sposób mieć wpływ na kontynuowanie dynamicznego rozwoju miasta, jakiego jesteśmy świadkami od ostatnich 15 lat.

Kończąc tę krótką autoprezentację dodam jeszcze, że w wolnych chwilach, z ogromną przyjemnością, zajmuję się wędrówkami pieszymi po ziemi suwalskiej, augustowskiej i sejneńskiej oraz czasami zapuszczam się w dzikie ostępy borealnej Puszczy Rominckiej, starając się dokumentować to fotografią przyrodniczą oraz pejzażową. Ponadto lubię zagłębić się w ciekawą lekturę książek z zakresu nauk przyrodniczych, a także beletrystykę. W młodości, z ogromną pasją i znaczącymi sukcesami, uprawiałem narciarstwo biegowe oraz biathlon.

 

fot.
Działalność podczas pełnienia funkcji Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, w tym podpisanie umów na współfinansowanie najważniejszych inwestycji w Suwałkach, migawki z młodości, w tym z obrony pracy magisterskiej, z życia rodzinnego oraz zainteresowania przyrodnicze.