• Okręg III - Pozycja 7

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Honorata Rudnik

    Okręg III

    Pozycja 7

Kandyduję do Rady Miejskiej w Suwałkach ponieważ chcę działać na rzecz moich sąsiadów, mieszkańców Osiedla Północ i wszystkich Suwalczan.

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności Pedagogika Pracy i Andragogika oraz podyplomowe studia w zakresie Organizacji Pomocy Społecznej i Studium Pomocy Psychologicznej. Od 2010 roku mam certyfikat specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych nadany przez dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jestem wieloletnim pracownikiem samorządowym, od 2005 roku na stanowisku naczelnika Wydziału Spraw Społecznych suwalskiego Urzędu Miejskiego. Od niedawna jestem na emeryturze. Zwieńczeniem pracy zawodowej było przyznanie mi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, Złotego Medalu Za Długoletnią Służbę.

Nadal chcę wykorzystać swoje doświadczenie w pracy na rzecz innych, potrzebujących pomocy. Moim zdaniem samorząd powinien pomagać przede wszystkim najsłabszym, potrzebującym wsparcia. Zawsze bliskie mi były, są i będą problemy ludzkie, zwłaszcza dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Swoją aktywność zawodową i społeczną skupiałam na działaniach na rzecz wspierania rodzin, seniorów i osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, oraz organizacji pozarządowych. Podchodzę do nich ze zrozumieniem, należnym szacunkiem i życzliwością.

Przez wiele lat przewodniczyłam Miejskiej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Od 2009 roku jestem ekspertem ds. Lokalnych i Regionalnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy PARPA. Byłam członkiem Suwalskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Szczególnie cenię wyróżnienia przyznane mi m. in. przez Suwalskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów FILAR, Samorząd Pielęgniarek i Położnych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Emerytów i Inwalidów, Polski Związek Niewidomych, Polski Związek Kobiet Po Mastektomii Amazonki.

Swoje doświadczenie, kompetencje i energię proponuję Mieszkańcom Suwałk jako radna Rady Miejskiej. Oferuję: szacunek, życzliwość, pochylenie się nad każdym indywidualnym
i wspólnotowym problemem Suwalczan.

W swojej dotychczasowej działalności starałam się pomagać wszystkim potrzebującym wsparcia. Mam nadzieję, że byłam w tym wiarygodna. Proszę o Państwa zaufanie i poparcie mojej kandydatury.Z poważaniem Honorata RUDNIK