• Okręg IV - Pozycja 1

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Zdzisław Przełomiec

    Okręg IV

    Pozycja 1

80px facebook logo square

Doświadczony samorządowiec, specjalista zarządzania i rozwoju oraz wykładowca wyższej uczelni. Mąż i tata trojga dzieci. Przewodniczący Rady Miejskiej Suwałk w latach 2016-2018. Autor inicjatyw poprawiających bezpieczeństwo i rozwój miasta. Zainteresowania: historia powojenna Suwałk.

 

Szanowni Państwo,

postanowiłem wystartować w zbliżających się wyborach samorządowych, które odbędą się w dniu 21 października 2018 r. Podjąłem tę decyzję po rozmowach z mieszkańcami naszego miasta, którym bardzo mocno zależy na rozwoju Suwałk i chcą w tym pomóc.

Od lat pracuję na rzecz naszego miasta. Spotykam się z mieszkańcami, współpracuję i wspieram ich w działaniach oraz radzę się i zasięgam opinii. W mijającej VII kadencji Rady Miejskiej w Suwałkach pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady. Przez 2,5 roku kierowałem pracami samorządu, który na przestrzeni ostatnich 4 lat odbył 50 posiedzeń i przyjął 624 uchwały i stanowiska. Radni zgłosili w tym czasie 562 interpelacje i zapytania oraz odbyli 257 dyżurów, z czego blisko połowę odbyłem osobiście.

Mam satysfakcję z rozwoju naszej małej ojczyzny. Cieszę się, że miasto staje się kompletne, czyli daje możliwość bezpiecznego i atrakcyjnego funkcjonowania, od urodzenia, poprzez wszystkie etapy nauki, aż po studia wyższe i pracę w wybranym zawodzie, czy wreszcie spokojną emeryturę. O kompletności miasta świadczy także dostępność mieszkań, także na preferencyjnych warunkach dla młodych i przedsiębiorczych Suwalczan.

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje bogata oferta kulturalna i sportowo- rekreacyjna w miejskich placówkach, z licznymi bonifikatami w opłatach osobom posiadającym Suwalską Kartę Mieszkańca. Powstało w ostatnich latach szereg instytucji poprawiających jakość życia i dostępność do usług. Wybudowane zostały także nowe ulice, chodniki oraz ścieżki pieszo- rowerowe (łącznie ponad 70 km tras rowerowych). Już za kilka miesięcy, za sprawą nowo wybudowanej Obwodnicy Suwałk poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne i usprawnią przejazdy w mieście. Powstały też nowe duże zakłady pracy dające zatrudnienie kolejnym setkom osób oraz podatki do miejskiej kasy. Suwałki są jednym z nielicznych miast tej wielkości, które nie wyludnia się tylko zwiększa swoją liczebność.

Rozwój miasta to nie tylko sukcesy. Pozostaje szereg spraw do zrobienia, którymi będzie musiała zająć się nowa Rada Miejska. Będzie to m.in. ograniczanie niskiej emisji spalin i gospodarka odpadami, a także tworzenie nowych miejsc w przedszkolach i żłobkach. Bardzo ważnym zadaniem będzie podejmowanie kolejnych starań na rzecz poprawy życia mieszkańców. Niezbędne będą tu działania skutkujące wzrostem wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Poprawa płac, być może także w innych sektorach suwalskiego rynku poprawi komfort życia i w konsekwencji wpłynie na pozyskiwanie rąk do pracy. Bardzo istotną sprawą będzie konieczność poprawy dostępu do lecznictwa specjalistycznego, zarówno seniorom jak też dzieciom i osobom w średnim wieku.

Niezmiennie uważam, że zawsze może być lepiej. Niezbędna jest do tego pomysłowość, sumienność i odpowiedzialność. Trzeba więc zrobić wszystko, by kontynuując to co najlepsze, podjąć się nowych wyzwań i sięgnąć po nowe metody działania. Komitet Wyborczy, który reprezentuję ma konkretny program działania na najbliższe 5 lat. Jest on pochodną Państwa potrzeb, oczekiwań i pomysłów.

Szanowni Państwo, zapraszam do udziału w wyborach w dniu 21 października 2018 r. i oddajcie głosy na Komitet Wyborczy Wyborców „Łączą nas Suwałki – Czesław Renkiewicz”.

Bądźmy Razem - Zróbmy więcej! Zdzisław Przełomiec - kandydat na radnego z Okręgu nr 4