• Okręg IV - Pozycja 7

    Kandydat do rady
    Miasta Suwałki

    Waldemar Siedlecki

    Okręg IV

    Pozycja 7

Mam 48 lat. Urodziłem się w Suwałkach. Jestem mężem i ojcem dwójki dzieci, córki i syna.

Jestem emerytowanym podpułkownikiem Wojska Polskiego. Prawie przez całą służbę wojskową służyłem w suwalskiej jednostce. Przez wiele lat byłem jej dowódcą.

Zawsze byłem świadom poczucia obowiązku kształtowania patriotycznych postaw obywatelskich wśród społeczeństwa regionu. Wraz z żołnierzami aktywnie uczestniczyłem w różnych przedsięwzięciach służących wychowaniu dzieci i młodzieży. Staraliśmy się uświetnić swoją obecnością uroczystości patriotyczne, święta państwowe i miejskie.

Z mojej inicjatywy powstało Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny w Klubie Wojskowym 14 dywizjonu wzbogacając nasze muzeum o nowe eksponaty uzbrojenia oraz ekspozycje przedstawiające dzieje wojska polskiego w Garnizonie Suwałki. Ściśle współpracowałem ze środowiskami kombatanckimi a także z młodzieżą z klas mundurowych i harcerzami a także ze studentami PWSZ kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Za swoje zaangażowanie i działalność dla Miasta Suwałk zostałem wyróżniony przez Prezydenta Suwałk „Włócznią Jaćwingów” za rok 2013. Ponadto Za zaangażowanie w rozwój miasta i regionu zostałem wybrany „Suwalczaninem roku 2014” w ramach plebiscytu prowadzonego od lat przez Radio 5. W 2016 roku uhonorowany zostałem "Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego” a także otrzymałem medal „Opiekuna Miejsc Pamięci” i wieloma innymi medalami i odznaczeniami.

Obecnie będąc już emerytowanym wojskowym, mającym wiele wolnego czasu jeszcze bardziej chciałbym się zaangażować w życie i rozwój Suwałk.

Posiadam pozytywne nastawienie ukierunkowane na ludzi. Cechuje mnie odwaga, kreatywność a zarazem pokora i asertywność.

Moim atutem jest nowe spojrzenie na problemy bezpośrednio nurtujące ludzi i możliwości dalszego rozwoju naszego miasta, a także kreatywne podejście do planowania i realizowania różnych projektów, oraz zdolności organizatorskie i skuteczność w działaniu.

Jestem ambitny, dlatego uważam, że sprostam wysokim wymaganiom stawianym przede mną. Chciałbym zająć się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście aby mieszkańcy mieli poczucie spokoju i bezpieczeństwa oraz działaniami w obszarze edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. Chciałbym się również zająć sprawami żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb, służących i będących już na zasłużonych emeryturach, na poziomie naszego miasta.

Bądźmy razem dumni z Naszego Miasta.